Selvitystyö

Selvitystyö

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS ry) tiedotti 7.9.2020 päätöksestään luopua paperisesta Partio-lehdestä sekä muuttaa Partio-lehti ja Partiomedia markkinointiviestinnällisiksi medioiksi journalististen julkaisujen sijaan. Päätös sekä siihen liittyvä viestintä herättivät runsaasti keskustelua ja kritiikkiä partioliikkeen sisällä ja myös sen ulkopuolella, ja asiasta uutisoivat mm. Helsingin Sanomat, Yle sekä Journalisti-lehti. Samana päivänä tehtiin myös partiolaisaloite, jossa vaadittiin SP-FS ry:tä sitoutumaan journalismiin ja sitoutumaan Julkisen sanan neuvoston (JSN) periaatteisiin journalistisen median julkaisemisesta.

Partiolaisaloitteen pohjalta SP-FS ry päätti käynnistää selvitystyön sen määrittämiseksi, onko järjestön jäsenistöllä tarvetta sekä halua seurata nimenomaan partion omaa journalistista verkkomediaa. Selvitystyö käynnistyi alkuvuonna 2021 ja osana sitä tuotetiin kaksi raporttia. Selvitystyöryhmään rekrytoitiin jäseniä avoimella haulla ja sen puheenjohtajana toimi Arttu Tanner. SP-FS ry:tä työryhmässä edusti Satu Salo-Jouppila.

Ensimmäisessä raportissa havaittiin, että partiolaiset kaipaavat monipuolisia ja tarvittaessa kriittisiä näkökulmia tarjoavaa, riippumattomatonta sekä partion arvoihin sitoutuvaa sisältöä. Raportin perusteella osaan näistä tarpeista voidaan vastata markkinointiviestinnällisillä ja osaan taas journalistisilla sisällöillä.

Selvitystyön toisessa vaiheessa puolestaan esitettiin vaihtoehtoja uuden journalistisen median kohderyhmiksi, sisällöiksi sekä hallintomalleiksi. SP-FS ry päätti lopulta edetä mallilla, jossa journalistista verkkomediaa julkaisemaan perustetaan oma erillinen yhdistyksensä.