Mikä partiojournalismi?

Mikä partiojournalismi?

Partiojournalistit on saanut alkunsa siitä, että joukko innokkaita ja journalismiin sitoutuneita partiolaisia on tarttunut toimeen ja lähtenyt perustamaan uutta journalistista partiojulkaisua sekä sen taustayhdistystä. Me haluamme olla mukana rakentamassa parempaa partioliikettä journalismin keinoin, tarjoamalla monipuolisia näkökulmia partion ajankohtaisiin asioihin sekä edistämällä rakentavaa keskustelukulttuuria suomalaisessa partioliikkeessä.

Olemme perustamassa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:stä erillistä ja itsenäistä yhdistystä, jonka tarkoituksena on julkaista journalistin ohjeisiin sekä Julkisen sanan neuvoston periaatteisiin sitoutunutta verkkomediaa. Median muodot voivat olla esimerkiksi tekstimuotoisia artikkeleita verkossa, some-sisältöä tai videosisältöjä – pyrkimyksenämme on tuoda esiin partioaiheita uudella ja läpinäkyvämmällä tavalla, joka edistää keskustelua partiossa. Suomalaisessa partioliikkeessä on journalismin kokoinen aukko – tämän me pyrimme paikkaamaan.