Päätoimittajien haku

Uuden partiomedian päätoimittajien haku 18.12.2022-18.1.2023

Oletko sitä mieltä, että riippumattomalla journalismilla on tärkeä rooli partion avoimuuden ja partioliikkeestä käytävän keskustelun edistäjänä?  Kiinnostaisiko sinua ryhtyä polkaisemaan käyntiin päätoimittamaan uutta journalistista, valtakunnallista partiomediaa keväästä 2023 lähtien?

Nyt on sinun aikasi loistaa! Haemme nimittäin kahta tai yhtä päätoimittajaa vastaamaan lehden käynnistämisestä, kehittämisestä ja journalistisesta julkaisutoiminnasta.

KIRJOITA HAKEMUS TÄÄLLÄ

Millainen tehtävä on kyseessä?

Pesti ei ole aivan perinteinen päätoimittajapesti, sillä tulevat päätoimittajat eivät saa jo olemassa olevaa lehteä avaimet käteen -periaatteella. Varsinainen julkaisutoiminta on tarkoitus aloittaa vasta vuoden 2023 loppupuoliskolla, mitä ennen päätoimittajat pääsevät mm.:

– Luomaan lehdelle strategian ja tavoitteet

– Määrittelemään tulevia julkaisualustoja ja -tapoja

– Pohtimaan lehden brändiä ja kohderyhmää (ja esimerkiksi päättämään nimen!)

– Rekrytoimaan lehdelle toimituksen

Tässä työssä päätoimittaja ei ole kuitenkaan yksin: lehden perustamisen yhteydessä on määrä perustaa taustayhdistys, joka vastaa lehden kustantamisesta sekä käytännön hallinnosta ja on tiiviisti mukana lehden perustamisessa. Yhdistyksen jäsenistö tulee koostumaan mm. pitkän linjan partioviestijöistä, ammattijournalisteista sekä yleisellä tasolla partiojournalismista ja sen kehittämisestä kiinnostuneista henkilöistä, jotka pyrkivät tarjoamaan päätoimittajille näiden tarvitseman tuen. Se, minkälaista ja mihin kysymyksiin liittyvää apua taustayhdistys lehteä perustettaessa päätoimittajille tarjoaa, riippuu täysin näiden toiveista.

Päätoimittajarekrytointi on avattu aikaisessa vaiheessa ennen taustayhdistyksen virallista perustamista ja yhdistysrekisteriin rekisteröimistä, sillä haluamme, että tulevilla päätoimittajilla on mahdollisimman laajat mahdollisuudet vaikuttaa itse siihen, millaista lehteä he lähtevät tulevaisuudessa luotsaamaan.

Kyseessä on vapaaehtoistehtävä, josta ei makseta palkkaa tai palkkiota.

Kuka tätä rekryä oikein hoitaa?

Rekrytointia hoitaa perustettavan partiomedian tuleva taustayhdistys, jota voi seurata Facebookissa ja Instagramissa @partiojournalistit.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry ei siis ole hankkeessa mukana toimeenpanevana tekijänä, mutta sen kanssa toimitaan hyvässä yhteishengessä uutta mediaa rakennettaessa.

Millainen hakija sopii tehtävään?

Koska kyseessä on uusi tehtävä, toivomme hakijoilta kykyä uudenlaiseen ajatteluun ja visiointiin.

Lisäksi tehtävässä menestyminen vaatii vahvaa ymmärrystä journalismista sekä journalistisesta vastuusta ja periaatteista. Toivomme hakijalta myös kokemusta suomalaisesta partioliikkeestä sekä jonkinlaista ymmärrystä partiopäätöksenteosta.

Tuntuuko vaatimuslista pitkältä? Ei hätää! Emme koe, että tulevan päätoimittajan tulisi olla valmis pestissään siihen jo astuessaan. Tärkeintä on kiinnostus partiojournalismiin ja kyky oppia uutta.

Koska tehtäväkuvaus on varsin laaja, näkisimme hyvänä vaihtoehtona saada lehdelle alusta saakka kaksi päätoimittajaa, joista toinen toimisi journalistisesta linjasta ensisijaisesti vastuussa olevana vastaavana päätoimittajana. Muutoin päätoimittajapari voisi keskenään jakaa vastuualueita omien osaamisalueidensa mukaisesti. Mikäli joku kuitenkin haluaa hakea tehtävää yksin, emme poissulje sitäkään vaihtoehtoa sopivan hakijan osuessa kohdalle!  

Kuinka pitkä tehtävä on kyseessä?

Toivoisimme sitoutumista ainakin kahdeksi vuodeksi, mutta vähintään pestin kesto on vuoden verran.

Miksi tarvitaan uusi media?

Syksyllä 2020 Suomen Partiolaisen hallitus (SPH) ilmoitti aikeistaan luopua paperisesta Partio-lehdestä, samassa yhteydessä lehden verkkojulkaisu muutettiin journalistisesta julkaisusta markkinointiviestinnälliseksi mediaksi.

Pian tuon jälkeen syntyi jatkoa journalistiselle Partio-lehdelle vaatinut partiolaisaloite, jonka seurauksena SPH käynnisti selvitystyön partiojournalismin tulevaisuudesta. Tämän selvitystyön pohjalta joukko partiojournalismista kiinnostuneita partiolaisia päätti ryhtyä perustamaan uutta journalistista partiojulkaisua ja sen tukena toimivaa taustayhdistystä.

Koemme, että journalistinen partiomedia on paitsi partioliikkeen myös jokaisen partiolaisen etu.

Heräsikö kysymyksiä?

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, joihin haluaisit vastauksia ennen mahdollista hakemuksen jättämistä, voit esittää niitä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@partiojournalistit.fi